admin

ณ อุบล@คาเฟ่ เป็นสถานที่ ที่เหมาะแก่การมาพักผ่อน คลายเครียดมากๆ บรรยากาศเนรมิตรมาให้รู้สึกเหมือนมาทะเล รับลมเย็นๆ ท่ามกลางสายน้ำและความร่มรืนย์ของต้นไม้ มีอีกหลายมุมที่แอดไม่ได้นั่งและถ่ายรูป แวะมานะครับ

แพทานอาหารริมน้ำ สวนมะพร้าว

นั่งทานข้าวนอนพักผ่อนในซุ้มแพอาหารคลองมะพร้าวในบรรยากาศส่วนตัวพร้อมกับการพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติ 🥰😊

แพทานอาหารริมน้ำ สวนมะพร้าว Read More »

แพอาหารคลองมะพร้าวในบรรยากาศทะเลชิวๆ

ถ่ายรูปกับกังหันวิดน้ำไม้สักทองโบราณ. ขนาดสูง 4 เมตรใหญ่ที่สุด
นั่งทานข้าว นอนพักผ่อนในซุ้มแพอาหารคลองมะพร้าว.

แพอาหารคลองมะพร้าวในบรรยากาศทะเลชิวๆ Read More »

โซนช็อปปิ้ง ของฝาก ในโดมอาคารไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน

คาเฟ่แห่งใหม่ในอุบล เรายกบรรยากาศสวนมะพร้าว และบรรยากาศริมทะเลมาไว้ที่อุบล ภายในร้านจะได้ช็อปปิ้งของฝากในโดมอาคารไม้ไผ่ใหญ่ที่สุดในอีสาน

โซนช็อปปิ้ง ของฝาก ในโดมอาคารไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน Read More »

บรรยากาศดีๆ อาหารเลิศรส

บรรยากาศริมทะเลที่ยกมาไว้ที่อุบลฯ โดมอาคารไม้ไผ่ที่ใหญ่สุดในภาคอีสาน
พร้อมกับการพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติ 🥰

บรรยากาศดีๆ อาหารเลิศรส Read More »

ยกบรรยากาศริมทะเล และลานมะพร้าวมาไว้ที่อุบลฯ

ณ อุบล@คาเฟ่ เป็นสถานที่ ที่เหมาะแก่การมาพักผ่อน คลายเครียดมากๆ บรรยากาศเนรมิตรมาให้รู้สึกเหมือนมาทะเล รับลมเย็นๆ ทามกลางสายน้ำและความร่มรืนย์ของต้นไม้

ยกบรรยากาศริมทะเล และลานมะพร้าวมาไว้ที่อุบลฯ Read More »